Σχετικά με εμάς

Σχετικά με εμάς ...

Είμαστε ο Σύλλογος Οικογενειών & Φίλων για την Ψυχική Υγεία (ΣΟΦΨΥ) Ημαθίας. Ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο με μέλη άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, τις οικογένειες και φίλους τους.
 
Στοχεύουμε στην αλληλοϋποστήριξη, στη βελτίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία, στον αποστιγματισμό της ψυχικής νόσου, στην αξιοπρεπή διαβίωση των πασχόντων και των οικογενειών τους χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, στην ψυχική, κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Σχεδιάζουμε, Προγραμματίζουμε, Υλοποιούμε :

Δημιουργήσαμε και λειτουργούμε τη «ΣΤΕΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» με προγράμματα αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου των ατόμων με ψυχικά προβλήματα, μέσα από ομάδες ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, απασχόλησης όπως Η/Υ, χορού, μουσικής, επισκέψεων και      εκδρομών κ.ά.

Οργάνωση ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων οικογενειών, με στόχο την ενημέρωση για την ψυχική ασθένεια, τις σύγχρονες μεθόδους θεραπευτικής αντιμετώπισης, την ψυχολογική τους υποστήριξη από επιστήμονες εθελοντές – εκπαιδευτές.

Ομιλίες, διαλέξεις, σεμινάρια κ.λ.π. για ενημέρωση τόσο των οικογενειών όσο και της τοπικής κοινωνίας.

Συνεργασία με τον Κοι.Σ.Π.Ε. «ΔΕΣΜΟΣ» και άλλους αντίστοιχους Συλλόγους και φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού, μέσα από Συνέδρια, συναντήσεις και προγράμματα.
Image
Image

Πιστεύουμε ...

Ότι είναι απαραίτητη η συστράτευση, η συνεχής διεύρυνση της ομάδας εθελοντών και η στήριξη των τοπικών φορέων και της κοινωνίας μας.
Πληροφορίες επικοινωνίας

Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Ημαθίας
Ανοίξεως 120 Τ.Κ 591 31 - Βέροια
Τηλέφωνο 
2331 400426
Ώρες λειτουργίας
Δευ-Παρ 10.00-13.30 και 16.30-21.00
Email sofpsim@gmail.com

Copyright © ΣΟΦΨΥ 2024. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος - Κατασκευή ιστοσελίδας Χριστόφορος Τριανταφυλλίδης.