Αρχική

  • ΕΙΜΑΣΤΕ ο Σύλλογος Οικογενειών & Φίλων για την Ψυχική Υγεία (ΣΟΦΨΥ) Ημαθίας. Ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο με μέλη άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, τις οικογένειες και φίλους τους.

 

  • ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ στην αλληλοϋποστήριξη, στη βελτίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία, στον αποστιγματισμό της ψυχικής νόσου, στην αξιοπρεπή διαβίωση των πασχόντων και των οικογενειών τους χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, στην ψυχική, κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

 

  • ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΜΕ, ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ:

Δημιουργήσαμε και λειτουργούμε τη ΣΤΕΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ με προγράμματα αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου των ατόμων με ψυχικά προβλήματα, μέσα από ομάδες ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, απασχόλησης όπως Η/Υ, χορού, μουσικής, επισκέψεων και εκδρομών κ.ά.

Οργάνωση ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων οικογενειών, με στόχο την ενημέρωση για την ψυχική ασθένεια, τις σύγχρονες μεθόδους θεραπευτικής αντιμετώπισης, την ψυχολογική τους υποστήριξη από επιστήμονες εθελοντές – εκπαιδευτές.

Ομιλίες, διαλέξεις, σεμινάρια κ.λ.π. για ενημέρωση τόσο των οικογενειών όσο και της τοπικής κοινωνίας.

Συνεργασία με τον Κοι.Σ.Π.Ε. «ΔΕΣΜΟΣ» και άλλους αντίστοιχους Συλλόγους και φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού, μέσα από Συνέδρια, συναντήσεις και προγράμματα.

 

  • ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ

Ότι είναι απαραίτητη η συστράτευση, η συνεχής διεύρυνση της ομάδας εθελοντών και η στήριξη των τοπικών φορέων και της κοινωνίας μας.

 

 

ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!