ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

By | 9 Ιανουαρίου 2021

Θ Ε Μ Α : « ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ»
Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας, έχοντας υπόψη :
1. Τα περιοριστικά μέτρα και την απαγόρευση συναθροίσεων λόγω του COVID-19
2. Την υποχρέωση πραγματοποίησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Καλεί
τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, λόγω των περιοριστικών μέτρων, το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17.00΄μ.μ.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η συνέλευση καθώς και η ακολουθούμενη διαδικασία θα οριστούν συγκεκριμένα με τηλεφωνική ενημέρωση προς όλα τα μέλη από τη Γραμματεία του Συλλόγου.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Πεπραγμένα του Δ.Σ. για την περίοδο 2020
2. Εγκριση ή μη του Οικονομικού απολογισμού έτους 2020
3. Εγκριση ή μη της Εκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής
Παρακαλούμε για την οικονομική τακτοποίηση των μελών.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Σαλιάγκας Μαρία Ντέντου