ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

By | 1 Μαρτίου 2019

Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας
Συγκαλεί
τα μέλη σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.00 ΄π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, Ανοίξεως 120 στη Βέροια.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Παρουσίαση πεπραγμένων του Δ.Σ. για το έτος 2018, προγραμματισμός για το έτος 2019 , συζήτηση και έγκρισή τους.
3. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού έτους 2018, συζήτηση και έγκρισή του.
4. Παρουσίαση Εκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2018, συζήτηση και έγκρισή της.
5. Παρουσίαση οικονομικού προϋπολογισμού για το έτος 2019, συζήτηση και έγκρισή του.
6. Προτάσεις – συζήτηση

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 24/3/2019, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Σαλιάγκας Μαρία Ντέντου