ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

By | 14 Οκτωβρίου 2019

Βέροια, 12 Οκτωβρίου 2019

Π Ρ Ο Σ : Μέλη Συλλόγου

Θ Ε Μ Α : « ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ»

Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας
Συγκαλεί
τα μέλη σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18.00 ΄μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, Ανοίξεως 120 στη Βέροια.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Εγκριση ή μη του Προϋπολογισμού έτους 2020.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 03/11/2019, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Σαλιάγκας Μαρία Ντέντου