ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

By | 27 Δεκεμβρίου 2019

Φέτος, η Παγκόσµια Οµοσπονδία για την Ψυχική Υγεία (WFMH) αποφάσισε να καταστήσει την «πρόληψη της αυτοκτονίας» το κύριο θέµα της Παγκόσµιας Ηµέρας Ψυχικής Υγείας.
Η αυτοκτονική συµπεριφορά υπήρξε σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, αλλά λόγω πολλών σύνθετων παραγόντων, έχει αυξηθεί σταδιακά σε όλα τα µέρη του κόσµου και, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έχει φτάσει σε ανησυχητικά στατιστικά επίπεδα.
Σύµφωνα µε τον ΠΟΥ, περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι πεθαίνουν από αυτοκτονία το χρόνο, γεγονός που την καθιστά την κύρια αιτία θανάτου µεταξύ των ατόµων ηλικίας δεκαπέντε έως είκοσι εννέα ετών.
Συχνά πιστεύεται ότι µόνο οι ενήλικες παρουσιάζουν αυτοκτονικές συµπεριφορές, αλλά θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι πολλά παιδιά και νέοι συµµετέχουν σε αυτό το είδος συµπεριφοράς ως αποτέλεσµα στιγµατισµού, βίας, σεξουαλικής κακοποίησης, εκφοβισµού και κοινωνικής αποµόνωσης.
Η αυτοκτονία είναι ένα παγκόσµιο πρόβληµα δηµόσιας υγείας που αξίζει την προσοχή όλων των παραγόντων στον τοµέα της ψυχικής υγείας, συµπεριλαµβανοµένων των επιστηµονικών και επαγγελµατικών οργανώσεων, των Πανεπιστηµίων και των Οργανώσεων για τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των οικογενειών – φροντιστών τους.
Υπάρχουν πολλοί σύνθετοι παράγοντες που συµβάλλουν στην αυτοκτονία, αλλά αυτό που είναι πιο σηµαντικό είναι ότι όλες οι ενέργειές µας πρέπει να προσανατολίζονται στην πρόληψη. Συνεπώς, είναι σηµαντικό να ληφθούν διατοµεακά και διεπιστηµονικά µέτρα από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.
Το θέµα της πρόληψης της αυτοκτονίας, το θέµα της Παγκόσµιας Ηµέρας για την Ψυχική Υγεία το 2019 είναι να προσελκύσει την προσοχή των κυβερνήσεων, ώστε το ζήτηµα να αποτελέσει προτεραιότητα στις ατζέντες της δηµόσιας υγείας σε όλο τον κόσµο.
Η αυτοκτονία µπορεί να αποφευχθεί, γι ‘αυτό όλες οι προσπάθειες και οι δηµόσιες πολιτικές πρέπει να επικεντρωθούν στην πρόληψη. Χρειαζόµαστε τη βοήθεια όλων.
Σας προσκαλούµε να συµµετάσχετε στην εκστρατεία για την Παγκόσµια Ηµέρα της Ψυχικής Υγείας 2019 που διοργανώνει ο ΣΟΦΨΥ Ηµαθίας στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2019.

Το πρόγραμμα

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

• 11.00 Πλατεία Δηµαρχείου

Ο Σύλλογος Οικογενειών & Φίλων για την Ψυχική Υγεία Ηµαθίας

και το Κέντρο Υποστήριξης Ενηλίκων µε Ψυχικές Διαταραχές Βέροιας

παρουσιάζουν μια διαδραστική, βιωµατική εµπειρία «Τα συναισθήµατα πίσω από τις µάσκες της ζωής µας» µε ελεύθερη συµµετοχή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΒΡΑΔΙΑ ΣΟΦΨΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

µε αφιέρωµα στο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ – ΣΜΥΡΝΑΙΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ συµµετέχει το χορευτικό τµήµα του Συλλόγου Μικρασιατών Ηµαθίας στις 20.30 το βράδυ στο κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ» στο Μακροχώρι