ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

By | 7 Ιουλίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παράταση Λειτουργίας του Κέντρου Υποστήριξης Ενηλίκων
με ψυχικές διαταραχές Βέροιας του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας

Αγαπητοί φίλοι,

Όλα αυτά τα χρόνια, από τον Δεκέμβριο του 2014 μέχρι σήμερα, προσπαθήσαμε να σταθούμε δίπλα στους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στις οικογένειες – φροντιστές τους.
Στην αρχή με τη Στέγη Δημιουργίας και τους εθελοντές επαγγελματίες ψυχικής υγείας, για την ψυχολογική τους υποστήριξη, την ψυχοεκπαίδευση και την ψυχοενδυνάμωση και παράλληλα με πλήθος εκδηλώσεων για τον αποστιγματισμό της ψυχικής ασθένειας, την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη των ληπτών μας, την ενημέρωση της τοπικής μας κοινωνίας για τα θέματα της ψυχικής ασθένειας (συνέδρια, σεμινάρια, ομιλίες, διαδραστικές εκδηλώσεις κ.ά.).
Οι αυξανόμενες ανάγκες και οι άοκνες προσπάθειές μας, οδήγησαν στην ένταξή μας στο ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του Προγράμματος ΣΒΑΑ του Δήμου Βέροιας και τη λειτουργία του Κέντρου Υποστήριξης Ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές Βέροιας , διάρκειας 2 ετών, από τον Δεκέμβριο του 2018 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020.
Το Κέντρο στελεχώθηκε με επαγγελματίες ψυχικής υγείας και διοικητικό προσωπικό, οργανώθηκαν οι Ομάδες υποστήριξης, ψυχοενδυνάμωσης και ψυχοεκπαίδευσης, οι Ομάδες δραστηριοτήτων και οι ατομικές συνεδρίες με εμφανή και άριστα αποτελέσματα, τα οποία θα παρουσιάσουμε σε κάποια στιγμή και δημόσια.
Στο σχέδιο ένταξης του έργου προβλεπόταν η εξυπηρέτηση 40 ωφελούμενων για τα δύο χρόνια.
Σήμερα το Κέντρο εξυπηρετεί πάνω από 150 ωφελούμενους (90 – 110 άτομα σε εβδομαδιαία βάση).
Η αγωνία μας για τη λήξη του Προγράμματος τον ερχόμενο Δεκέμβρη, ιδιαίτερα με το θέμα που προέκυψε με την πανδημία και την έξαρση των ψυχικών ασθενειών, λόγω του εγκλεισμού και της κοινωνικής απομόνωσης, μας οδήγησε σε επίμονες προσπάθειες και προτάσεις για την παράτασή του, γιατί δεν διανοηθήκαμε ποτέ ότι το Κέντρο αυτό πρόκειται να κλείσει και να μείνουν δεκάδες συμπολίτες μας χωρίς καμία υποστήριξη.
Η επιμονή μας, η ουσιαστική και διαφανής λειτουργία του, τα αποτελέσματα της λειτουργίας του σε σχέση με τις ποιοτικά υψηλές παροχές υπηρεσιών και η συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς καθώς και η αμέριστη στήριξη του Δημάρχου Βέροιας κ. Κώστα Βοργιαζίδη τον οποίο ευχαριστούμε και δημόσια, είχε σαν αποτέλεσμα την απόφαση της Π.Κ.Μ. για την παράταση της χρηματοδότησης της λειτουργίας του Κέντρου Υποστήριξης μέχρι το τέλος του 2023 και μάλιστα με την ενίσχυσή του με έναν επιπλέον επαγγελματία ψυχικής υγείας για την κάλυψη των αναγκών του.
Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τη Διαχειριστική Αρχή για την εμπιστοσύνη τους στο έργο που προσφέρει το Κέντρο Υποστήριξης του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας και τη συνέχιση της χρηματοδότησής του.
Εμείς θα συνεχίσουμε με την ίδια και περισσότερη θέληση και ένταση τις προσπάθειές μας και θα ανεβάσουμε τον πήχη ψηλότερα, για τη συνεχή αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του Κέντρου και την επίτευξη των σκοπών και στόχων του Συλλόγου.
Οσο όμως αυξάνονται οι υπηρεσίες και ο αριθμός των ωφελούμενων τόσο αυξάνονται και οι λειτουργικές δαπάνες και απαιτήσεις του. Και σαυτό έχουμε μόνο εσάς δίπλα μας και υποστηρικτές μας. Σας καλούμε να συμβάλετε με ότι μπορείτε στην οικονομική μας στήριξη, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις απαιτούμενες ανάγκες μας. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ !

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Σαλιάγκας