Όργανα Συλλόγου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σαλιάγκας Γιώργος
ΑΝΤ/ΡΟΣ Γιαρένης Ιορδάνης
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ντέντου Μαρία
ΤΑΜΙΑΣ Βενετσανάκου Ελευθερία
ΜΕΛΟΣ Στεργίου Ελενα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τσίρκα Ειρήνη, Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής
ΜΕΛΟΣ Μπέκα Χρύσα, Ψυχολόγος
ΜΕΛΟΣ Καλαϊτζή Κυβέλη, Ψυχολόγος