Επικοινωνία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ :

 

Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 120, ΒΕΡΟΙΑ

ΤΗΛ. : 2331400426

sofpsim@gmail.com

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ, ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ