Δράσεις

  • Ψυχολογική – εκπαιδευτική υποστήριξη των ληπτών και των οικογενειών τους
  • Ομάδες δημιουργικής απασχόλησης
  • Ημερίδες με θέματα Ψυχικής Υγείας
  • Εκδηλώσεις
  • Επισκέψεις – εκδρομές
  • Διοργάνωση και συμμετοχή σε Ημερίδες, Συνέδρια, Σεμινάρια κ.λ.π.